Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Objednávka

Objednávka musí být vždy písemně potvrzena kupujícím. Musí mít veškeré identifikační náležitosti a musí být podepsána zodpovědnou osobou. Objednávku lze doručit e-mailem, faxem, poštou nebo osobně. U jednotlivých prvků je nutné označení kódovým číslem dle katalogu.

II. Cena

Veškeré uváděné ceny neobsahují příslušná zákonná DPH.

III. Platební podmínky

Kupující může zaplatit zboží těmito způsoby:

  1. v hotovosti při dodávce zboží
  2. bankovním převodem formou zálohové platby v celkové kupní ceně bez DPH s následným vyúčtováním a předem dohodnutou splatností. Neuhradí-li kupující zálohovou fakturu, není prodávající povinen v dohodnutém termínu zakázku realizovat a může prodloužit termín na dobu po uhrazení platby.

IV. Vlastnické právo

Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího dnem zaplacení celé kupní ceny a v případě fakturace připsáním celé částky na účet prodávajícího.

V. Termín dodávky zboží

Termín dodávky zboží je den předání zboží v místě realizace kupujícímu. Pokud nedojde k dodávce zboží ve stanoveném termínu, stanoví prodávající termín náhradní. Nejpozději však do 21 kalendářních dnů pod dohodě s kupujícím. Kupující se zavazuje při předání zboží poskytnout potřebnou součinnost. Pokud kupující tuto povinnost poruší a k dodávce zboží v dohodnutém termínu nedojde vinou kupujícího, kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s přepravou a skladováním zboží.

VI. Doprava

Společnost ERGO INTERIER, s.r.o. nezapočítává dopravné do cen prodávaného zboží. V případě jednorázové dopravy a objednávky nad 150.000,- Kč bez DPH ale nabízí dopravné zdarma v Praze a okolí. V ostatních případech nabízí dopravné v ceně 14,- Kč za každý započatý kilometr.

Při nákupu libovolného modelu zdravotní židle Therapia, nabízíme dopravu přepravní službou po ČR zcela zdarma. 

VII. Nebezpečí škody

Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího v plném rozsahu okamžikem převzetí zboží a potvrzení dodacího listu zástupcem kupujícího.

VIII. Záruky a reklamace

Záruční doba počíná běžet po převzetí zboží kupujícím. Kupující je oprávněn reklamovat vady zboží v záruční době 2 roky. Společnost ERGO INTERIER, s.r.o. nabízí na některé vybrané komponenty záruční dobu 3–5 let.
Pro reklamace platí ustanovení § 422 a násl. Obchodního zákoníku.

IX. Podmínky zrušení objednávky

Potvrzená objednávka je závazná. Objednávku na typové prvky lze zrušit zaplacením částky, která činí 25 % z ceny objednaného zboží. U atypických prvků zakázkové výroby a objednaného zboží z dovozu objednávku nelze zrušit. Storno poplatek lze odečíst ze zálohové faktury. V případě, že je dohodnuta platba v hotovosti, kupující je povinen uhradit poplatek do 3 dnů od zrušení objednávky. V případě, že tak neučiní, zavazuje se zaplatit penále ve výši 0,1 % z celkové částky denně.


Platební podmínky

Noví zákazníci – první 3 odběry platí 50% zálohu z celkové ceny včetně DPH před dodáním proforma fakturou, nebo hotově v den dodání. Doplatek se hradí fakturou se splatností 10 dní. Další odběry jsou na fakturu, splatnost 10 dní.U zakázek většího rozsahu v prodejních cenách nad 200 tis. bez DPH dodavatel vyžaduje vždy zálohové krytí ve výši 50 % .

Revoluční nástroj, návrhář kanceláří!

 

Konkurence bude závidět kancelář

Odeslání katalogu/ceníku


Vyberte katalog/ceník

Katalog byl úspěšně odeslán!

Děkujeme za váš zájem.

Pokud pro příjem pošty používáte Microsoft Outlook, je možné že e-mail s katalogem skončí v nevyžádané poště.

informace o ochraně osobních údajů

Chcete nás kontaktovat ihned? Zavolejte nám na 241 485 797.

Váš dotaz byl úspěšně odeslán. Naši prodejci se mu budou věnovat v co nejkratším čase.

Děkujeme za váš zájem.

Čekejte prosím...

Čekejte prosím, požadavek se zpracovává.